ESTRUCTURA DEL DICCIONARI

 • Diccionari català
   Diccionari català-alemany
   Donada una paraula catalana apareix a l'esquerra el llistat d'accepcions que té -incloses les locucions que la contenen- amb les corresponents equivalències en alemany. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat d'aquestes equivalències, que són sinònimes, i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius.
   Diccionari de sinònims
   Donada una paraula catalana apareix a l'esquerra el llistat d'accepcions que té -incloses les locucions que la contenen- amb els corresponents sinònims en cada cas. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat d'aquests sinònims i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius i les equivalències en alemany.
   Diccionari directe
   Donat un fragment inicial -de fins a tres, sis, nou o dotze lletres, segons si la versió és *.1, *.2, *.3 o *.4 respectivament- apareix a l'esquerra el llistat de paraules i locucions catalanes que hi comencen. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té i la definició de cada una. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en alemany.
   Diccionari invers
   Donat un fragment final -de fins a tres, sis, nou o dotze lletres, segons si la versió és *.1, *.2, *.3 o *.4 respectivament- apareix a l'esquerra el llistat de paraules i locucions catalanes que hi acaben. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té i la definició de cada una. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en alemany.
   Lematització
   Donada una paraula catalana qualsevol, flexionada o no, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té, la corresponent anàlisi morfològica, el lema a què pertany o la locució on es troba i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en alemany.
   Arbres sintàctics
   En fase d'elaboració.
 • Diccionari alemany
   Diccionari alemany-català
   Donada una paraula alemanya apareix a l'esquerra el llistat d'accepcions que té -incloses les locucions que la contenen- amb les corresponents equivalències en català. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat d'aquestes equivalències, que són sinònimes, i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius.
   Diccionari de sinònims
   Donada una paraula alemanya apareix a l'esquerra el llistat d'accepcions que té -incloses les locucions que la contenen- amb els corresponents sinònims en cada cas. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat d'aquests sinònims i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius i les equivalències en català.
   Diccionari directe
   Donat un fragment inicial -de fins a tres, sis, nou o dotze lletres, segons si la versió és *.1, *.2, *.3 o *.4 respectivament- apareix a l'esquerra el llistat de paraules i locucions alemanyes que hi comencen. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té i la definició de cada una. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en català.
   Diccionari invers
   Donat un fragment final -de fins a tres, sis, nou o dotze lletres, segons si la versió és *.1, *.2, *.3 o *.4 respectivament- apareix a l'esquerra el llistat de paraules i locucions alemanyes que hi acaben. Quan se'n consulta una, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té i la definició de cada una. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en català.
   Lematització
   Donada una paraula alemanya qualsevol, flexionada o no -incloses formes discontínues com en el cas dels verbs separables-, s'obre una finestra amb el llistat de les accepcions que té, la corresponent anàlisi morfològica, el lema a què pertany o la locució on es troba i la definició. A partir d'aquí, mitjançant botons, se'n poden consultar, si és el cas, els paradigmes flexius, els sinònims i les equivalències en català.
   Arbres sintàctics
   En fase d'elaboració.